Jak prawidłowo wypełnić dokument CMR

jak prawidłowo wypełnić dokument CMR

Jak prawidłowo wypełnić dokument CMR: Praktyczny przewodnik krok po kroku

Dokument CMR, czyli Międzynarodowy List Przewozowy, jest kluczowym dokumentem w transporcie międzynarodowym. Wypełnienie go poprawnie jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także kluczowym elementem zapewnienia płynności i bezpieczeństwa transportu towarów. W tym artykule przeprowadzimy Cię przez proces wypełniania dokumentu CMR krok po kroku.

Rozdział 1: Podstawowe informacje o dokumencie CMR

Zanim przejdziemy do szczegółów wypełniania dokumentu CMR, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na jego temat. Dowiedz się, co to jest CMR, jakie są jego główne cele i jakie informacje zawiera.

Czym jest dokument CMR- i jak go prawidłowo wypełnić?

Międzynarodowy List Przewozowy, znany także jako CMR (z łaciny Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route), to międzynarodowy dokument potwierdzający umowę przewozu drogowego towarów. Jest to dokument, w który powinna być zaopatrzona każda firma transportowa wykonująca usługi transportu międzynarodowego rzeczy. Jest to dokument występujący w kilku kolorach (jest kalką). Czerwony zazwyczaj zostaje u załadowcy, niebieski zostaje w miejscu rozładunku, natomiast kolejne kopie są w posiadaniu przewoźnika oraz spedycji.

Cele Dokumentu CMR

Dokument CMR ma na celu:

  • Potwierdzenie zawarcia umowy przewozu między nadawcą a przewoźnikiem.
  • Określenie warunków przewozu, takich jak rodzaj towaru, ilość, wartość oraz miejsce i czas odbioru i dostawy.
  • Ułatwienie śledzenia i kontrolowania przewozu.

Co zawiera dokument CMR?

Dokument CMR zawiera szereg kluczowych informacji, w tym:

  • Dane nadawcy, odbiorcy towaru, przewoźnika oraz kierowcy.
  • Opis towaru, w tym jego ilość, rodzaj i wartość.
  • Warunki przewozu, takie jak metoda transportu, trasa i terminy.
  • Miejsce załadunku oraz rozładunku (mogą być to inne miejsca niż nadawca i odbiorca)/
  • Oświadczenie przewoźnika o odbiorze towaru oraz ewentualne zastrzeżenia.

Rozdział 2: Krok po Kroku – Jak prawidłowo wypełnić dokument CMR

Teraz, gdy masz solidne podstawy wiedzy o dokumencie CMR, przystąpmy do szczegółowego omówienia procesu wypełniania tego dokumentu.

Krok 1: Dane Nadawcy i Odbiorcy (pola 1,2)

Na początku dokumentu CMR znajdują się pola przeznaczone na wpisanie danych nadawcy i odbiorcy towaru. Upewnij się, że podajesz dokładne dane, takie jak pełna nazwa firmy, adres wraz z podaniem kraju. Istotnym też jest podanie miejsca załadunku oraz przeznaczenia towaru (pola 3,4).

Krok 2: Opis towaru (pola 6-12)

W kolejnej części dokumentu CMR opisuj towar, który jest przewożony. Podaj dokładne informacje o rodzaju towaru, jego ilości, wartości i ewentualnych szczególnych cechach. Im bardziej szczegółowy opis, tym lepiej!

Krok 3: Warunki przewozu i uwagi załadowcy (pola 13, 19)

Określ warunki przewozu, takie jak metoda transportu (np. samochodem ciężarowym), trasa przewozu, planowany termin dostawy oraz ewentualne warunki specjalne, na przykład wymagania dotyczące temperatury.

Krok 4: Oświadczenie przewoźnika

Na końcu dokumentu CMR przewoźnik składa oświadczenie odbioru towaru oraz ewentualne zastrzeżenia dotyczące jego stanu lub opakowania. Przewoźnik może także podać informacje o ewentualnych uszkodzeniach towaru lub innych problemach z przewozem.

Rozdział 3: Najczęstsze błędy i jak ich unikać

Podczas wypełniania dokumentu CMR można popełnić wiele błędów, które mogą prowadzić do problemów podczas przewozu towarów. Oto kilka najczęstszych błędów i jak ich unikać:

Błąd 1: Nieprecyzyjne dane

Najczęstszym błędem jest podawanie nieprecyzyjnych danych nadawcy, odbiorcy lub opisu towaru. Upewnij się, że wszystkie informacje są dokładne i zgodne z rzeczywistością. Nie zawsze towar jest ładowany u nadawcy towaru oraz nie zawsze towar ma dojechać do odbiorcy towaru (miejsce przeznaczenia może być inne).

Błąd 2: Brak szczegółowego opisu towaru

Nieprecyzyjny opis towaru może prowadzić do problemów z identyfikacją przewożonych produktów.  Brak wskazania wagi, czy ilości palet może spowodować wiele problemów podczas kontroli na drodze lub kontroli innych służb. Upewnij się, że opis jest szczegółowy i zgodny z rzeczywistością.

Błąd 3: Nieuwzględnienie warunków przewozu

Niezdefiniowane warunki przewozu mogą prowadzić do nieporozumień między nadawcą a przewoźnikiem. Warto jest wpisać w CMR wartość towaru – wówczas podczas szkody czy kradzieży uzyskanie odszkodowania jest skuteczniejsze. Istotne jest też wpisanie (w poz.13) tzw. specjalnego interesu w dostawie np. określenia maksymalnej daty czy godziny dostawy wraz z podaniem określonej kwoty, którą przewoźnik będzie musiał zapłacić, jeśli nie wywiąże się z tych warunków. Wówczas jeśli przewoźnik spóźni się z dostawą będzie można zastosować obciążenie do podanej kwoty (kwota nie może być wyższa niż wartość frachtu). Określ więc dokładnie wszystkie warunki przewozu, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów.

Błąd 4: Niewpisane danych przewoźnika/kierowcy

Kolejnym błędem, który może być kosztowny zarówno dla Nadawcy, Odbiorcy towaru, jak i dla przewoźnika jest nieumieszczenie danych przewoźnika oraz kierowcy w polach: 16, 17, 23. Brak takich danych może spowodować, że w przypadku szkody, czy kradzieży ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, bo nie będzie pewien który przewoźnik realizował usługę. Z kolei przewoźnik za brak swoich (pełnych) danych w tych punktach może zostać ukarany przez Policję lub ITD mandatem. Za granicą takie mandaty są bardzo kosztowne.

Rozdział 4: Podsumowanie

Wypełnianie dokumentu CMR może być skomplikowane, ale z odpowiednią wiedzą i uwagą można uniknąć wielu potencjalnych problemów. Upewnij się, że podajesz dokładne dane, szczegółowo opisujesz przewożony towar oraz określasz wszystkie warunki przewozu. Unikaj najczęstszych błędów, które mogą prowadzić do opóźnień, strat finansowych i niepotrzebnych kłopotów. Pamiętaj także, że precyzyjnie wypełniony dokument CMR może być Twoim atutem podczas ewentualnych sporów.

Skorzystaj z naszych usług, a wyślemy Ci interaktywny formularz do wypełniania CMR w excel!

Wyceń ładunek

Sprawdź też jak możesz skutecznie obniżyć koszty transportu, klikając: TU

error: Content is protected !!